4 Aralık 2010 Cumartesi

Dermatoloji (Cildiye) Doktor Yaklaşımları

Sponsorlu Bağlantılar:

DERMATOLOJİ

         Önceden diyabet veya başka bir endokrin problemi bulunmayan 16 yaşında ince yapılı bir kız çocuğunda rutin muayenede akantozis nigrikans tespit ediliyor. Bu çocuk için ne açıdan ek bir inceleme yapmak istemelisiniz?

Altta olabilecek bir malignensi. Akantozis nigrikans sıklıkla malignensi için bir markerdır, özellikle de GI trakt. Genellikle aksilla ve kasıklarda fleksuraların kalınlaşması ve kadife gibi kahverengi bir pigmentasyon şeklinde olur. Obesite, diyabet ve endokrin bozukluklar ile de ilişkilidir.

         Bartolin kisti nedir?

Bir abse sonucunda Bartolin kanallarının obstrükte olmasıdır.

         Beau çizgileri nedir?

Tırnak yatağında sistemik rahatsızlıklara sekonder olarak tırnak yatağı matriksinin ayrılması nedeni ile oluşan transvers çizgiler. Tırnaklar ayda 1 mm gibi bir hızla büyüdüğünden bu çizgilere bakılarak hastalığın zamanı hakkında fikir sahibi olunabilir.

         Ciltte Candida Albicans enfeksiyonları en sık olarak nereye yerleşir?

İntertrigo bölgelerine (cilt kıvrımlarının olduğu yerler, aksilla, kasıklar, meme altına). Satellit lezyonlar ile iri bir kırmızı raş şeklinde görülür.

         Karbonkül nedir?

Subkutan dokulara uzanan ve yayılan derin bir absedir. Genellikle diyabet, follükülit, steroid kullanan, yoğun terlemesi olan hastalarda ve sürtünme olan alanlarda görülür.

         Tedavi edilmemiş orbital veya santral absesi olan hastalarda hangi ciddi komplikasyonun gelişme riski vardır?

Kavernöz sinüs trombozu.

         Bir anne suçiçeği tanısı konulan ve tüm vücudunda kabuklu lezyonlar bulunan   komşusunun çocuğu ile birlikte oynadığından kendi çocuğunda da suçiçeği gelişeceğinden endişe ediyor. Eğer komşusunun çocuğu sadece bu halde iken oynamışsa, kendi çocuğunda suçiçeği gelişecek midir?


Hayır. Suçiçeği sadece döküntü ortaya çıkmadan 48 saat önce ve tüm veziküllerin üzeri kabuklanıncaya kadar bulaşır.

         Alerjik kontakt dermatitin en sık nedenleri neledir?

Zehirli sarmaşık, zehirli sumak, zahirli meşe, ragweed otu, topikal ilaçlar, nikel, krom, kauçuk, tutkal, kozmetikler ve saç boyaları.

         Bir anne 14 yaşındaki oğlunu bir hafta önce farenjit nedeniyle getiriyor ve ampisilin yazıyorsun. Annesi gövdesinde, kollarında, bacaklarında ve ellerinin içinde döküntüler geliştiğini söylüyor. Muayenede tanımlanan bölgelerde eritematöz, makülopapüler döküntü var. Bu çocukta farenjitten başka ne olabilir?

Enfeksiyöz mononükleozis. Ebstein Barr virüslü hastaların hemen hemen %95’i ampisilin ile tedavi edildiğinde döküntü gelişir. Raş ve arkasından yaklaşık 1 hafta sonra desquamasyon gelişir.

         Ektima en sık olarak vücudun hangi bölgesinde görülür?

Bacakların alt kısmında. Ektima, impetigoya benzer ancak lenfadenopati ve ateş ile de ilişkili olabilir. En sık olarak görülen enfeksiyon ajanı stafilokokus aereusdur. En sık olarak nemli ve sıcak iklimlerde görülür.

        En sık görülen büllöz hastalık hangisidir?

Eritema multiforme. Tipik eritema multiforme lezyonları iris lezyonlarıdır (kenarı kırmızı ortası gri). Bu lezyonlar simetriktir ve sıklıkla distal ekstremitede bulunup, proksimale doğru yayılır. Hastada ayrıca plak, papül ve büllöz lezyonlar da bulunabilir. Bu hastalık en sık olarak çocuk ve genç yetişkinlerde görülür.

         Eritema multiformenin en sık nedeni nedir?

Tekrarlayan minör herpes simpleks enfeksiyonları (%90). İlaç alerjileri eritema –multiformenin ikinci sıklıktaki nedendir. Döküntüler genellikle herpes hastalığından  7-10 gün sonra ortaya çıkar.

         Eritema nodozumun en sık olarak görülen lokalizasyonu neresidir?

Baldırın ön kısmı. Ön kolun ekstensör yüzeyinde de bulunabilir. Eritema nodozum subkutan yağ dokusu ve küçük damarların inflamasyonu sonucu oluşan subkutan nodüllerdir.

         Yüzünde küçük, kabarık, kırmızı ve ağrılı plak ile bir hasta başvuruyor. Fizik muayenede, birbirinden ayrı, keskin, ilerleyici kenarlı lezyonlar tespit ediliyor. Bu durumun nedeni nedir?

Grup A streptekoklardan kaynaklanan erizipel. Yüzü içerdiği zaman, hasta yatırılmalıdır.

         Eritema multiforme reaksiyonunun tipi nedir?

Hipersensitivite.Büller subepandimaldir, dermis ödemlidir, kapillerlerin ve venlerin etrafında lenfatik bir infiltrat olabilir. Çocuklarda, enfeksiyonlar en onemli nedendir, yetişkinlerde, ilaçlar ve malignensiler daha önemli nedenlerdir. EM sıklıkla adenovirüs epidemileri, atipik pömoniler ve histoplazmozis sırasında görülür.

         Batıda eritema nodozumun en sık nedeni nedir?

İlaç reaksiyonları, en sık olarak da sulfonamidler. Eritema nodozum sistemik enfeksiyonların takibi ile de ilişkilidir: mantar enfeksiyonları, inflamatuar barsak hastalıkları, sarkoidoz, streptokokal enfekiyonlar ve tüberküloz.

         Eksfoliatif dermatitin nedenleri nelerdir?

Kimyasallar, ilaçlar ve kutenöz ve sistemik ilaçlar. Genellikle pullu eritematöz dermatit cilt yüzeyinin çoğunu veya tamamını kapsar. Soyulmuş, pullanmış epidermisli eritroderma olarak kabul edilebilir. Akut belirti ve bulguları düşük dereceli ateş, pruritis, üşüme titreme ve ciltte gerginliği içerir. Kronik durum tırnaklarda distrofi, vücut kıllarının zayıflaması, yama tarzında hipo veya hiperpigmentasyona neden olabilir. Kutenöz vazodilatasyon kardiyak outputun artmasına ve yüksek outputlu kardiyak yetmezliğe neden olabilir. Splenomegali lösemi ve lenfomayı düşündürür. 

         Fronkül nedir?

Yüzeyel follikülit derin bir inflamatuar nodül olarak dışarı doğru ortaya çıkar.

         Hidradenitis süpürativa nedir?

Kasık ve/veya aksilladaki apokrin ter bezlerinde kronik süpüratif abselerin olmasıdır. Proteus mirabilis sıklıkla üremektedir.

         Komşun 4 yaşındaki küçük kızını “tiksindirici” bir döküntüsü olduğu için sana getirdi. Çocuğun yüzü, kalın, bal rengi kabuklu vezikülopüstüler lezyonlarla yama şeklinde kaplanmış. Sadece iki gün önce, bu lezyonlar küçük kırmızı papüller şeklinde imiş. Tanı?

İmpetigo kontagioza. Bu çocuklarda çok sık görülür ve genellikle cilt alanlarında görülür. Tedavi kabukların kaldırılarak zeminin temizlenmesi ve sistemik antibiyotik yazılmasıdır (eritromisin, sefalosporin veya dikloxasilin). 

         Yukardaki çocuğun enfeksiyonundan sorumlu mikroorganizmalar en sık olarak hangileridir?

İmpetigo kontagioza vakalarının %50-90’ına tek başına stafilokokus aereus neden olur. B hemolitik streptokoklar ikinci en sık enfeksiyon ajanıdırlar. Vakarlın %10’unda tek bir ajan olabileceği gibi stafilokokus aereus ile koenfeksiyon da olur.

         Koebner fenomeni nedir?

Travma görülen alanlarda plakların gelişmesidir. Yalnızca bir çizgi plakların gelişmesi için tetiği çekebilir. Bu en sık olarak psöriazisli ve liken planuslu hastalarda görülür.

         Melanomaların ABCDE’si nedir.

Asimetri.
Border (sınırında) irregülarite.
Color (renk) değişikliği.
Dimamater (çap)>6 mm.
Elevation (cildin üstüne yükselme).

         Displastik nevüs sendromlu bir hastan var. Hastan depresif bir şekilde geliyor, çünkü teyzesi henüz melanoma tanısı almış. Hastanın da melanoma geliştirme riski nedir?

%100. Familyal displastik nevüs sendromu bulunan kişilerin melanomaya genetik yatkınlıkları vardır. Bir ailede tanı konuldu ise, bu sendroma sahip olan diğer aile bireylerinde de kaçınılmaz olarak melanoma gelişecektir.

         Melanomalar en sık olarak sırasıyla Afrikan Amerikalılar ve  Kafkas  Amerikalıların hangi bölgelerinde görülür?

Afrikan Amerikalı: Eller, ayaklar ve tırnaklarda.
Kafkas Amerikalılar: Sırtta ve alt bacaklarda.

         Pigmente ve displastik nevüsler arasındaki farklılıklar.

Pigmente nevüsler benigndir ve uniform görünüşlüdür. En sık olarak güneşe maruz kalan bölgelerde görülür. Pigmente nevüsler eğer hızlı büyürse, renk değişikliği olursa, kanama veya ağrı olmaya başladı ise biyopsi gerektirir. Displastik nevüsler uniform görünüşlü değildir ve çapları hızlıca 5-12 mm çapa ulaşır. Malign melanomların %50’si nevüslerdeki melanositlerden kaynaklanır.

         Onikomikozun en sık nedeni nedir?

Trikofiton rubrum ve Trikofiton mantagrofites.

         Pilonidal abse nedir?

Gluteal kıvrımlardaki epitelyal yüzeyin bozulması sonucunda görülen bir absedir.

         Perirektal abseler nerden köken alır?

Anal kriptlerden köken alır ve iskiyorektal boşluk boyunca ilerler. Perianal, perirektal, supralevator veya iskiyorektal olabilirler. Supralevator kası, iskiyorektal boşluk veya rektumun tutulduğu perianal abseler cerrahi drenaj gerektirirler.

         Toksikodendron türleri nasıl tanımlanabilirler?


Zehirli meşe veya sarmaşığın her bir yaprağı 3 küçük yaprak halinde ayrılır. U veya V şeklinde yaprak çizgileri de bulunur. Sütümsü özsuyu hava ile temas edince siyaha dönüşür.

         Toksikodendron antijenleri ile temas eden bir kişi ne kadar sürede reaksiyon oluşturur?

Kontakt dermatit tipik olarak maruziyetten sonraki 2 gün içerisinde gelişir; olgular en erken 8 saat, en geç 10 gün içinde reaksiyon geliştiğini bildirmişlerdir. Lezyonlar papüloveziküler veya eritematöz olup lineer bir dizilim gösterirler. Veziküller içindeki sıvı antijen ihtiva etmez ve dermatitin bulaştırılması gibi bir durum söz konusu değildir.

         Sekonder piyoderminin en sık nedeni nedir?

İmpetigo ve ektimada olduğu gibi bu cildin süperenfeksiyonu başlıca Stafilokokkus aureus (%80-85) tarafından oluşturulur. Sorumlu olabilen diğer mikroorganizmalar arasında Streptokokkus, Proteus, Psödomonas ve E. Coli yer alır.  


         17 yaşında bir kız çocuğu dirsek ve dizlerinde döküntü şikayeti ile başvuruyor. Muayenenizde kazıma ile kolayca kaldırılabilen gümüşümsü çizgilerle çevrilmiş birkaç sınırlı eritematöz plak olduğunu tespit ettiniz. Bu lezyonlar daha önceden bahsedilen bölgelerde ve sadece ekstensör yüzde yer alıyor. Tırnak muayenesinde tırnak yataklarında çukurlaşma (pitting) olduğu görülüyor. Tanınız nedir?

Psöriazis intermitan bir hastalık olup spontan olarak kaybolabilir veya yaşam boyu devam edebilir. Distal interfalangiyal eklemlerdeki artrit ile birlikte olabilir; diğer bir şekli de cilt ve tırnaklara sınırlı olabilir. Tedavisinde cildin nemlendirilmesi sağlanır ve orta etkinlikte steroidli pomadlar kullanılır.


         12 yaşında bir kız çocuğu parmak aralarında olan ve geceleri kötüleşen yoğun bir kaşıntı şikayeti ile geliyor. Muayenenizde 1 cm x 1 mm boyutlarında hastanın kaşıdığı bölgede olan birkaç adet eğri büğrü lezyonlar görüyorsunuz. Tanı?

Skabiyes. Skabiyes bir mite olan Sarcoptes scabiei hominis’e bağlı olarak gelişir. Yakın temas sonucu bulaşır; dolayısı ile tüm aile bireylerinin tedavi edilmesi lazımdır.

         16 yaşında bir hasta kaşlar, göz kapakları ve burunda olan ve nazolabiyal katlantılara doğru yayılım gösteren kaygan, kırmızı, pul şeklinde plaklar nedeni ile başvuruyor. Hangi hasta populasyonunda bu hastalığın oluşması daha olasıdır?

Yukarda tarif edilen hastada seboreik dermatit mevcut. Bu durum herkeste oluşabilir, ancak HIV ve Parkinson hastalığı olanlarda da sık görülen bir durumdur. Hastalığın infant formuna “bebek seboreik dermatiti (cradle cap)” denilir.

         14 yaşında bir kız çocuğu belin sağ tarafından aşağı ve kalçanın dışına doğru yayılan ve eritematöz bir zeminde band şeklinde dağılım gösteren ağrılı kırmızı renkte kabarcık kümeleri şeklinde lezyonlarla başvuruyor. Tanı? 

Zona veya herpes zoster hastalığı. Bu durum daha önceden suçiçeği geçirmiş bireylerde duyu kök gangliyonlarında dormant halde bulunan varisella virusunun reaktivasyonuna bağlı gelişmektedir. Döküntüler dermatom bıyunca yerleşir, ki bu hastada bu L5. Yaşlı populasyonda veya immünitesi baskılı olanlarda gelişimi daha sıktır. Tedavide asiklovir ve analjezikler verilir. Bu tedavi hastalıkla sıklıkla ilişkili olabilen post herpetik nevraljinin azalmasına yardımcı olacaktır.

         Herpes zostere bağlı erüpsiyonlar en sıklıkla nerde yerleşir?

Toraksta. Su çiçeğinden farklı olarak zona tekrarlayabilir.

         Zona bulunan ve lezyonların burun ucuna doğru yayılım gösterdiği bir birey hangi risk altındadır?

Korneada ülser ve skar oluşumu. Burun ucundaki lezyonlar oftalmik sinirin nazosiliyar dallarının etkilendiğini gösterir ve kornea risk altındadır. Bu durum medikal bir acildir ve acilen sevk edilmesini gerektirir.

         Toksik epidermal nekrolizisin (soyulmuş deri sendromu) 2 farklı nedeni nedir?

(1) Stafilokokkal ve (2) ilaçlar veya kimyasallar. Her ikisi de hassas olan yama şeklinde eritematöz lezyonlarla başlar, cildin kaybolması ve parlak bir zeminin oluşmasına neden soyulması ile neticelenir.

Stafilokkokkal soyulmuş deri sendromu sıklıkla 5 yaş altı çocuklarda görülür ve granüloza tabakası altında epidermisin toksin ile ayrılması sonucu oluşur.

         Stafilokkokkal soyulmuş deri sendromunda hangi bölgeler sıklıkla etkilenir?

Yüzde burun ve ağız, boyun, aksilla ve kasık. Hastalık sıklıkla bir üst solunum yolu infeksiyonu veya pürülan konjoktivit sonrasında oluşur. Lezyonun lateraline basınç uygulanması sonucu epidermisin dermisten ayrılmasına Nikolski belirtisi denilir.

         Stafilokkokkal soyulmuş deri sendromu ilaç veya kimyasallarla oluşan formdan nasıl ayırt edilir?

İlaç veya kimyasallara bağlı olan formda cilt dermo-epidermal bileşkeden ayrılır. İlaçlarla oluşan TEN de sıvı kaybı ve sekonder infeksiyonlara bağlı olarak gelişen mortalite oranı %50 kadardır. Stafilokkokkal soyulmuş deri sendromunun mikroskobik incelemesinde intraepidermal ayrılma gelişir ve az sayıda akantolitik keratinosit izlenebilir. Stafilokokkal olmayan tipte hücresel debris, inflamatuvar hücreler ve bazal hücre keratinositleri görülür.

         Stafilokkokkal soyulmuş deri sendromunun tedavisi nasıldır?

Oral veya İV penisilinaz dirençli penisilin, potasyum permanganat banyoları veya %0.5 gümüş nitrat ile yıkanmış elbiseler giydirilmesi ve sıvı tedavisi. Kortikosteroidler ve gümüş sülfadin kontrendikedir.

         Bir hasta ateş, miyalji, kırgınlık ve artralji şikayeti ile başvuruyor. Fizik muayenesindeki bulgular arasında dudaklar, gözler ve burunda büllöz lezyonlar yer alıyor. Hasta yemek yerken çok ağrı duyduğunu ifade ediyor. Hastanın prognozu hakkında ailesine ne söylenmelidir?

Stevens-Johnson sendromunda mortalite oranı %5-10’dur ve korneal ülserasyon, panoftalmit, korneal opasiteler, anteriör üveit, körlük, hematüri, renal tubüler nekroz ve progressif böbrek yetmezliği gibi anlamlı komplikasyonlara yol açabilir. Sünnet derisinde skarlar ve vaginada stenoz gelişebilir. Bir yanık ünitesinde yapılacak tedavi destek tedavisidir; Steroidler semptomatik rahatlama sağlayabilirler; ancak, etkinlikleri gösterilebilmiş değildir ve kontrendike olabilirler.

         Stevens-Johnson sendromunun en sık nedeni nedir?

İlaçlar, en sık olarak ta sulfa ilaçları. Diğer nedenler Mycoplazma pnömonia ve herpes simpleks virus infeksiyonlarına verilen cevaplardır. Hastalık kendi kendini sınırlayıcıdır, ancak çok rahatsızlık vericidir.

         Tetanoz oluşumu ile ilişkili olabilecek bir yaranın tedavisi nasıldır?

Cerrahi debridman, 3.000-10.000 ünite insan tetanoz immünglobülini I.M., penisilin G veya metronidazol.

         Tetanoz toksoid desteğini tekrarlamanın (mesela sadece 9 aylık bir ara ile) ne gibi bir tehlikesi vardır?

İnjeksiyondan sonra yaklaşık 4-6 saat içerisinde gelişen Arthus tipi hipersensitivite reaksiyonu. Ciddi hipersensitivite öyküsü veya ciddi nörolojik reaksiyon tetanoz toksoidinin tek kontrendike olduğu durumlardır.

         Trigeminal sinirin oftalmik bölümüne yayılım gösteren diffüz kapiller hemanjiyom ile doğan bir çocukta hangi nörolojik bulgular olabilecektir?

Epilepsi (genellikle jeneralize nöbetler şeklinde), mental gerilik, ve/veya hemiparezi. Bu Sturge-Weber sendromudur. Hasta oftalmik sinir hemanjiyomu ve aynı tarafta beyin zarı ve kortekste (en sık olarak parieto-oksipital bölge) anjiyomlar ile doğar.


         Tinea capitis en sıklıkla hangi yaş grubunda görülür?

4-14 yaş arası çocuklar. Bu bir saç kökü etrafında papül şeklinde başlayan ve daha sonra diğer kıl foliküllerine yayılan bir fungal infeksiyondur. Bu infeksiyon saçların kırılmasına, küçük yumaklar halinde saç köklerinin kalmasına ve yama şeklinde alopesiye neden olur. Olguların %90’ından Trichophyton tonsurans sorumludur. Wood lambası ile yapılan muayenede yalnızca olguların %10’undan sorumlu olan Mikrosporum infeksiyonları flöresan vermektedir. Buna aynı zamanda kafa derisi saç kıran hastalığı da denilmektedir.   

         Tinea pedis veya tinea manuum gelişiminden en çok sorumlu tutulan organizmalar hangileridir?

Trichophyton rubrum ve Trichophyton mentagrophytes.

         Akut ürtikere neden olan en sık 3 etken hangileridir?

  1. Medikasyonlar.
  2. Artropod ısırıkları.
  3. İnfeksiyonlar.

Dabaz olarak ta bilinen ürtiker, vasküler permeabilitede sitokin aracılıklı lokalize bir şişliktir.

         Fiziksel ürtikerin en sık nedeni nedir?

Dermatografizm. Bu olgularda, künt bir cisimle cilde sert ve hızlıca vurulduğunda ürtiker gelişir. Bu gibi ürtikerler saatler içinde genellikle düzelir.

         Verruka vulgarisin en sık yerleşim yeri neresidir?

Bu sık görülen bir siğildir. Sıklıkla el sırtı veya parmaklarda yerleşir ve HPV tarafından oluşturulur.

         Dekübit ülserlerinin gelişmini önlemek için ne yapılabilir?

Hastanın pozisyonu sık olarak değiştirilir (2 saatte bir), cilt duru ve temiz tutulur, olası ülserasyon bölgelerine koruyucu pedler (topuk pedi, bilek pedi gibi) yerleştirilir, egg crade veya benzeri bir döşek üzerinde yatması sağlanır.

         Hangi besinler akneye sebep olur?

Herhangi bir besinin akneye neden olduğuna dair bir veri yoktur.

         Stres akneyi alevlendirir mi?

Mekanizması bilinmiyor olmakla birlikte, evet.


         Aknenin nedeni nedir?

Propionibacterium acnes ve bunun sonucu gelişen obstrüksiyon ve inflamatuvar yanıt.


         Alkol temizleme pedlerinin aknenin önlenmesindeki etkinliği nasıldır?

Etkili olduklarını öne sürebilmek için kanıt yoktur.

         Sistemik antibiyotiklerle uzun süreli tedavi akne tedavisinde kullanılabilir mi?

Evet.

         16 yaşında bir erkek çocuğu alnında oluşan akne şikayeti ile geliyor. Ona neler söylemelisiniz?

Bunun büyük bir olasılıkla yağlı saç preparatlarına (pomat aknesi) bağlı olduğunu. Bu tür ürünlerin kullanımına ara verilmesi ve bırakılması semptomları iyileştirecektir.


         Aknenin en etkili tedavisi nedir?

Tretinoin (Retin-A).

         Konvansiyonel tedavilere cevap vermeyen şiddetli nodülokistik akne bulunan bir adolesanın tedavisinde ne tercih edilmelidir?

Accutane (isotretinoin) günde 0.5-1.0 mg/kg 4 ay boyunca.

         Accutane tedavisi alan bir kişiye neden tetrasiklin tedavisi vermemelisiniz?

Her iki ilaç benign intrakraniyal hipertansiyona neden olabilir, ancak bu 2 ilaç birlikte alındığında bu duruma özellikle yatkınlık oluştururlar.

         Yüzün su ve sabunla temizlenmesi adolesan yüzünde komedon gelişim sıklığını azaltır mı?

Hayır. Yüzdeki lipitleri azaltır dolayısı ile yüz temiz görünür, ancak yüzeydeki lipitler komedon gelişiminde rol almazlar.

         Büllöz impetigoya en sık neden olan organizma hangisidir?

Koagülaz pozitif Staph. aureus


         İmpetigonun en iyi tedavisi hangisidir?

Oral eritromisin, mupirocin (Bactroban) topikal losyon.

         Atopik dermatitin tedavisi nedir?

Oral antihistaminikler, topikal steroidler, yumuşatıcı kremler ve irritanlardan uzak durulması.

         Hangi immünglobülin yüksekliği atopik dermatitte sıktır?

IgE.

         Jeller, kremler, losyonlar ve merhemlerin hangisinin yağ içeriği en fazladır?

Merhem>krem>jel>losyon. Ne kadar çok yağ, o kadar fazla yağlayıcı etki.


         Tinea capitustan sorumlu başlıca 2 organizma hangileridir?

Microsporum canis ve Trichophyton tonsurans. Bu ikisinden T. Tonsurans daha bulaşıcıdır.

         Tinea Versicolor’ın tanısını nasıl koyarsınız?

Wood lambası altında yapılacak muayene yeşil flöresan gösterecektir. Yine, KOH prep de tanının doğrulanmasında yararlıdır.

         Tinea Capitis için önerilen tedavi nedir?

Oral Griseofulvin (15-20 mg/kg/gün) ve haftada 2 kez %2.5’lik selenyum sülfid ile şampuanlama.

         Tinea Capitis ve hassas fluktüasyon veren bir kitlesi bulunan bir çocukla ilgili olan Hikaye&Fizik muayenenizi yazarken daha sofistike bir etki bırakmak istiyorsanız, ona ne derdiniz?

 Şaç kıran.

         Tinea Versicolor’ın etkeni nedir?

Pityrosporum orbiculare (Malassezia furfur), bir mantar.

         Hangi durumda bulunan hastalarda vitiligo gelişimi daha olasılıklıdır?

Diyabet, Addison hastalığı, tiroid hastalıkları ve pernisyöz anemi.

         Vucudun hangi bölgeleri normal olarak vitiligodan en fazla etkilenir?

Normalde daha hiperpigmente olan(yüz, areola gibi) ve sürtünmeye daha fazla maruz kalan (eller ve dirsekler gibi) bölgeler.

         Telogen effluvium nedir?

Anlamlı stres sonrasında görülen anlamlı saç kaybı (şiddetli hastalık, cerrahi, tümör tedavisi gibi).

         Pedikülöz kapitis oluşumu hangisinde daha olasılıklıdır, Kafkaslar mı Afro-Amerikanlar mı?

Kafkaslarda oluşumu %30 oranında daha fazladır.

         Pedikülöz kapitis tedavisinde tercih edilecek ilaç hangisidir?

Permethrin (Nix).

         İnsanlarda saç büyüme hızı nasıldır?

Ayda 1 cm.

         Scabies tanısını dışlamak için kazıma yapılırken tercih edilecek bölge hangisi olmalıdır?

El ve ayak parmakları arasındaki katlantı yerleri.

         Scabies tedavisinde tercih edilecek ilaç hangisidir?


% 5 permethrin krem.


         Kabaca bir anlatımla, tüm vücudu parsömene benzer bir membranla kapli (Collodion baby) olan bir bebekte ciltte hangi durum gelişir?

İktiyozis.

         Seboreik dermatitte saç dökülme şekli nasıldır?

Lokalize.

         Düzensiz lekeler şeklinde yeşil papüller bulunan bir yenidoğandan alınan kazıma örneğinin Giemza boyası incelemesinde eozinofil dikkatinizi çekiyor. Tanınız nedir?

Eritema toksikum.

         Doğumdan 3 gün sonra eritema toksikum gelişen bir yenidoğanda yaşam beklentisi nedir?

Normal. Bu durum benign ve kendini kendine sınırlı bir hastalık olup yenidoğanlarda oldukça sık görülür.

         Bir çocuk ilk kez size getiriliyor. Çocukta belirgin bir ataksi tespit ediyorsunuz. Ataxia-telenjiektaziden şüpheleniyorsunuz. Dermatolojik lezyonların öncelikle nerede gelişmesini beklersiniz?

Bulbar konjoktiva, burun kemeri, kulaklar ve göğüs ön kısmı.

         Auspitz işareti nedir?

Psöryatik pullar kaldırıldığında birçok kanama noktalarının görülmesi.

         Çocukluk çağındaki psöryatik artrit sıklıkla bilateral ve simetrik midir?

Evet.

         Psöryatik artrit klasik olarak hangi eklemleri tutar?

El ve ayaklardaki distal interfalangeal eklemleri.

         Çiller kalıtımsal mıdır?

Evet, otozomal dominant olarak kalıtılırlar.

         Çiller melanoma gelişimi için risk oluştururlar mı?

Evet.

         11 yaşında bir kız çocuğunda gövde ve bacaklarda makülopapüler döküntü gelişiyor. Döküntüler ovoid lezyonların uzun aksı boyunca sıralanıyor. Hasta 1 hafta önce yuvarlak şekilde yalnızca tek bir lezyon olduğunu ve yaklaşık bir golf topu genişliğinde olduğunu ifade ediyor. Tanınız nedir?

Pitriyazis rosea.

         Pitriyazis rosea’daki döküntü dağılımı nasıldır?

Gövde üzerinde paralel dizilim gösteren “noel ağacı” görünümü.

         1 haftalık bir infant acil servise sırtta, kalçada ve uylukta multiple purpurik, sert lezyonlar nedeni ile getiriliyor. Çocuk post-term olarak doğmuş ve doğumda omuz distosisi ile komplike olmuş. En olası tanı nedir?

Subkütan yağ nekrozu.

         Subkütan yağ nekrozunun hangi hayatı tehdit edebilecek komplikasyonu açısından uyanık olmalısınız?

Hiperkalsemi. Bu genelde o bölgedeki kalsiyum depozitlerinin serbestleşmesine bağlıdır ve genelde hayatın 1-6. aylarında görülür.

         Mongol lekeleri hangi ırklarda daha çok görülür?

Afrikan-Aerikan>Amerika yerlileri>Haitililer>Latin Amerikalılar>Kafkaslar

         Ürtikeria pigmentoza tanısında hangi manevra yapılmalıdır?

Darier işareti-lezyonun sıkılması histamin salınımına ve bu da ürtiker gelişimine yol açar. 

         Hemanjiyomların yüzde kaçı spontan olarak düzelmektedir?

%90-95. Ancak, kaybolmaları 10 yıl kadar sürebilir.

         Çocuklarda port wine stain tedavisi nasıl yapılır?

Flash lamp pulsed-dye lazer.

         Acut ciddi güneş yanığında topikal steroid kullanımının yeri varmıdır?

Evet. Ağrı ve inflamasyonu azaltır.

         Hangi antibiyotiği kullanan hastaların fotoallerjik ilaç reaksiyonu geliştirme olasılığı daha yüksektir?

Tetrasiklin ve sulfonamidler.

         17 yaşında bir kız çocuğu altın küpe takınca lokal olarak döküntü geliştiğini ifade ediyor. Bu sadece kulak memeleri için değil piercing yapılan her bölgede (burun, göbek ve kaşlar) olmakta imiş. Alerjisi neye karşıdır?

Birçok mücevherde sıklıkla bulunan nikele karşı. Alerji oluşmaması için paslanmaz çelik veya saf altın takması gerekmektedir?

         Soyulmuş deri sendromu bulunan bir çocukta kabarcığın üzerine bastırınca laterale doğru büyüdüğünü fark ediyorsunuz. Bu fenomenin adı nedir?

Nikolski belirtisi-epidermal frajilitenin bir bulgusu.         Kendisinde de aynı durum bulunan bir kişiden fiziksel temas ile Rhus dermatiti geliştirilebilir mi?           

Antijeni henüz uzaklaştırmamış olmadıkça, hayır.

         Seboreik dermatitin kafa derisindeki formunun tedavisi nasıldır?

Antiseboreik şampuan (katran, selenyum sülfid gibi).

         Hangisi topikal steroid uygulamasına daha hızlı cevap verir—seboreik dermatit mi yoksa atopik dermatit mi?

Seboreik dermatit. Lezyonlar inflame iken kullanılır.
                       


Kaynak: hastaneciyiz.blogspot.com

--> DOKTOR YAKLAŞIMLARI ANA SAYFASINA DÖN <--

Word Formatında Bilgiyarına İndir