31 Ağustos 2010 Salı

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ HASTALIKLAR VE TEDAVİLERİ

Sponsorlu Bağlantılar:


YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ İLE İLGİLİ DEĞERLİ BİLGİLER

Akut böbrek yetmezliği nedir? Tedavi Yaklaşımı - Renal Yetmezlik


Bronkopulmoner Displazide Risk Faktörleri


Hava Yoluna Sürekli Pozitif Basınç (CPAP - Continuous Positive Airway Pressure) Uygulamaları


Hiperbilürubinemide Tedavi Yaklaşımları


K Vitamini Yetmezliği ve Tedavisi


Kan Transfüzyonu (Kan Nakli, Kan Aktarımı)


Mekanik Ventilasyon Uygulanan Bebeğin Bakımı


Neonatal Konvülziyonlar


Perinatal Asfiksi ve Yenidoğan Konvülziyonları - Hiponatremi, Hiperkalemi


Prematüre Anemisi


Prematüre Bebeklerde Intraventriküler Kanama - Periventriküler Lökomalazi


Prematüre Bebekte Total Parenteral Beslenme (Total Paranteral Nutrisyon) TPN


Prematüre Bebeklerde Uzun Süreli İzlem


Respiratuar distres sendromu (RDS) - Komplikasyonları - Tedavi


SGA Bebeklerin Uzun Süreli İzlemi


Umblikal Kateterizasyon Nedir? Göbek Kateteri Takılması


Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Hastane Enfeksiyonların Önlenmesi


Yenidoğanda Akut Böbrek Yetmezliği ve Tedavisi - 2


Yenidoğanda Apne ve Tedavisi


Yenidoğanda Gastroözefageal Reflü (GÖR)


Yenidoğanda Nekrotizan Enterekolit (NEK - Neonatal NEC)


Yenidoğan Enfeksiyonları - Yenidoğanda Sepsis ve Menenjit


Yenidoğanda Patent Ductus Arteriosus (PDA) ve Tedavisi


Yenidoğanda Resüsitasyon Uygulamaları


Yenidoğanda Solunum Bozuklukları


Yenidoğanda Transport İlkeleri