24 Ağustos 2010 Salı

Solunum Sayma Nedir? Solunum Sayma Tekniği

Sponsorlu Bağlantılar:

Solunum Sayma Nedir?

Solunum, nabız sayıldıktan sonra sayılır. Hasta oturur veya yatarken so­lunum sayılabilir. Solunum saymadan önce hasta sakin ve dinlenmiş olmalıdır. Solunumun sayıldığı hastaya hissettirilmez. Hastanın nabzı sayılıyo­rmuş gibi intiba verilir. Fakat solunum sayılır.


Solunum normalde 30 saniye sayılır. Tes­pit edilen rakam iki ile çarpılarak solunum sayısı bulunur.
Solunum düze­nsiz ise 1 dakika sayılmalıdır.
Solunum sayma tekniği şöyledir.

Solunum saymak için tepsi içinde saniyeli bir saat, siyah kalem ve not de­fterine ihtiyaç vardır.

• Oturan veya yatan hasta­nın ön kolu göğsün üzerine konur.
• Bir el bilekteki radial arterin üzerine nabız sayacakmış gibi yerl­eştirilir.
• Hastanın solunumu sayılır. Bir nefes almak ve bir nefes vermek bir solu­num olarak kabul edilir.
• 30 saniye veya 15 saniye sayılır iki veya dört ile çarpılarak solunum sayısı bu­lunur. Not defterine yazılır.
• Derece ve gözlem formuna işlenir.Solunum derece formuna siyah kalem ile solu­num sayısı hizasındaki çizgiye nokta konur. Daha sonraki sayım noktası ile bir önceki nokta birleştirilir. Noktaların birleşmesinden mey­dana gelen çizgi, solunum grafidir.