23 Ağustos 2010 Pazartesi

Laborant - Laboratuvar Teknisyeni Görev ve Sorumlulukları

Sponsorlu Bağlantılar:


UNVANI                        : LABORATUAR TEKNİSYENİ
ARANILAN NİTELİKLER : Sağlık Meslek Lisesi laboratuar bölümü  mezunu veya Laboratuar Yüksek Okulu mezunu olmak.


       LABORANT GÖREV VE YETKİLERİ:

      Yataklı Tedavi Kurumu Yönetmeliği MADDE: 140’daki görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülükler;
1.     Laboratuarda laboratuar sorumlu hekiminin gözlem ve direktifleri doğrultusunda tetkik için gerekli işlemlerin hazırlanması ve yapılmasında görev alır.
2.     Laboratuara gelen muayene materyalini analize hazırlar.Acil olanlarını ayırıp önce onların muayenesini yapar.
3.     Uzun zaman muhafazası gereken tahlil materyalini usulüne göre saklar.Laboratuar şef veya uzmanının denetimi altında basit laboratuar deneylerini yapar.
4.     Standart solüsyonları,boyaları,kültür vasatlarını ve antikoagülanları formüllerine uygun olarak hazırlar.
5.     Laboratuarda kullanılan cam eşya ve aletleri uzmanın direktiflerine göre temizleyip otoklavdan geçirir.
6.     Cihaz ve malzemenin devamlı kontrol ve sayımını yaparak laboratuar ihtiyaçlarını zamanında amirine bildirir.Defter kayıtlarını tutar.Kan ve plazma şişelerinin kapaklarını kapayarak buzdolabında saklar.
7.     Yukarıda verilen görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirirken sorumluluk, yetki ve iletişim planında belirtilen birimlerle yatay ve dikey ilişkiler kurarak faaliyetlerini sürdürür.
8.     Kalite Yönetim sistemi proseslerine uygun olarak çalışmak.