26 Ağustos 2010 Perşembe

Doğum Kontrol Yöntemleri, Doğum Kontrol Metodları, Aile Planlaması, Gebelik Takvimi, Spiral, Prezervatif (Kondom)

Sponsorlu Bağlantılar:

--> GEBELİK - DOĞUM BİLGİLERİ ANA SAYFASINA DÖN <--Doğum Kontrol Yolları, Doğum Kontrol Yöntemleri


Doğum kontrolü (Aile Planlaması Nedir) yada nüfus planlamasının amacı kısaca nüfus artışı­nın kontrol altına alınabilmesi şeklinde özetlenebilir. Günümüzde çeşitli nedenlerle isten­meyen çocuktan kurtulabilmek için hayatını bile tehlikeye atan anne sa­yısı hiç de az değildir.

İşte bu nedenlerle bilim adamları, nüfus artışı­nı önlemek amacı ile çeşitli metodlar bulmuşlar ve bu metotları doğum kontrolü, aile planlaması yada nüfus plan­laması gibi adlar altında toplamışlardır.

Doğum kont­rolü için kullanılan yöntemleri

Gebelik takvimi kullanımı, koitus Interreptus (geri çekme), Lavaj, Kanı­nın kullanacağı diyafram, Vaginaya konulacak sperm öldü­rücü maddeler, rahim içine konan araçlar (spiraj), doğum kontrol hap­ları, prezervatif (kondom)

- Gebelik Takvimi, Gebelik Hesaplama Takvimi Yöntemi

Bir kadının ge­be kalması için yumurtalıklarından bir yumurtanın çıkması gerektiğini ve bu olaya da yumurtlama (ovulasyon) dendiğini biliyoruz.
Ovulasyonun ol­duğu günü tespit edebilirsek o birkaç gün dışında, kadını tam kısır kabul ede­biliriz. Ayrıca, spermlerin kadın üreme organlarında 3 gün, yumurtanın da 2 gün canlı kal­abildiğini hatırlatmalıyız.

Ovulasyon Dönemi (Yumurtlama) na­ıl anlaşılır, Ovulasyon Hesaplama

Bazı kadınların iki adet ara­sına rastlayan günlerde ufak bir kanaması yada sancısı olabilir. Düzenli olarak her adet ara­sında olan bu belirtiler büyük ihtimalle yumurtlamanın işaretidir.

Kromotest: daha çok Avrupa ve ABD’de kullanılmaktadır. Rahim ağzı­na konan turnosol kağıdı gibi kağıtlardaki kimyasal maddeler eğer yumurtlama olursa renk değiştirmek­tedir. Sözgelişi, Ovulasyon günü ise renk kırmızı olmaktadır ki, bir çeşit tehlike işa­retidir. Başka zamanlarda kağıdın rengi yeşildir.

Tehlikeli Günler

Yumurtlamanın olduğu haftayı tehlikeli kabul edersek, onun dışındaki günleri de tehlike­siz günler olarak adlandırabiliriz. Ancak, bu günlerin tam sağlıklı olarak saptan­masının pek de kolay olmayacağını bilmelisiniz.

Yumurtlama işine psikolojik etkenlerin katıl­ması son derece önemlidir. Şimdi, normal zamanda ovulasyon olduğu­nu kabul edelim. Aslında 3-4 günlük tehlikeli devreden sonra kadının gebe kal­maması gerekirdi. Oysa, cinsel ilişkide duyacağı aşırı zevk kadında yeni bir ovulasyonun meydana gel­mesine sebep olabilir. Bu normalden ayrılış, kadının pekala gebe kalmasına yol a­çabilir. Bunun aksi de mümkündür. Büyük bir üzüntü yumurtlamayı geciktirebilir. Vücut ısı­sının kontrolü ile yapılan korunmada yanılma bu nedenle daima mümkündür. Sonuç ola­rak bu metodun %100 garanti olmadığını belirtelim.

- Koitus İntereptus (İlişkide Geri Çekme Yöntemi)

Cinsel ilişki sırasın­da erkeğin, spermlerini vagina içine değil dışarı boşaltmasıdır. Bunun için her iki tara­fın özellikle erkeğin seksüel otomatizmaya oldukça hakim olması gerekir. Bu metodun %12-20 arasında riski vardır. Ayrıca bazı psişik, organik bozukluklara da yol açtığı görülmüş­tür.

- Vaginal Lavaj Nedir

Cinsel ilişkiden sonra hemen vagina­nın yıkanmasıdır. Bu yöntem hem estetik hem psikolojik yönden sakıncalıdır. Ayrı­ca lavaj yapacak kadının seks organlarının anatomisini iyi bilmesi gerek­mektedir. Profesyonel kadınlar bu uslübü uygulayıp iyi sonuçlar alırlar. Aile kadın­larında ise bu metodun %36-60 arasında başarısızlık şansı vardır.

- Kadının kullanacağı diyafram vb. araçlar

a) ilaçlı sün­ger ve tamponlar: bunun için oksijenli suya batırılmış sünger yada pamuğu temastan önce vajinaya sokmak gere­kir. Vajinada tampon yada sünger penisin ucu ile bir kenara itilebilir ve rahim ağzı açık kalıp spermler serbestçe içeri girebilir.
b) Kapaklar: rahmin ağzına gö­re yapılmış madensel yada lastik kapaklardır. Doktor tarafından adet bittik­ten sonra takılır ve adet yaklaşınca çıkarılır. Kapaklar da temas sırasında yerin­den çıkabilirler; rahim ağzında yara, yırtık vb. olanlara takılmaz. Günümüzde pek kullanılmamak­tadır.
c) Diyafram: rahmin ağzını örtecek şekilde hazırlanmış plastikten yapıl­mış yuvarlak kenarları biraz daha sert bir doğum kontrol aracıdır. Doktor tarafın­dan takılması öğretilir ve kadın öğrendikten sonra kolaylıkla uygulayabilir. Temastan son­raki gün çıkarıp yıkamak gerekir. Diyafram yırtılmazsa 1-1.5 yıl kadar kullanılabilir.

- Vajinaya sperm öldürücü maddeler konulması

Jel: sperm öldürücü maddelerin suda eri­yen jel içindeki şekilleridir. Uzun bir kanül ile vajina­nın en derin kısmına konur. Her temas için ayrı bir kanül dolusu jel uygulanması gerek­mektedir.

Su yada spermle birleşince köpürenler:

Bu tabletler spermle birleşince köpürüp rahmin ağzında hem şimik kimyasal, hem de mekanik bir engel oluş­turur. Bu köpükle karşılaşan spermler ölür. Ama tabletler çok güvenilir değil­dir. Çünkü tabletin tam erimesi için 2cc. Sıvı gerekmektedir. Bu sakıncalardan dolayı tablet ye­rine ovuller yapılmıştır. Bunların sakıncaları eridikten sonra vajinanın içini çok kaygan hale getir­mesi ayrıca eriyince akıp çamaşırı kirletmesidir.

- Rahim içine konan gebeliği önleyici araçlar

Spiral Nedir, Spiral Nasıl Takılır, Spiral Korunma

Spiral Taktırma ancak doktor tarafın­dan uygulanabilen bir araçtır. Bu rahim içi aracı, adet bittikten sonra uygulanır. Yeni doğurmuş olanlara adet gördükten, düşük yapanlara da düşükten sonra takıl­ması önerilmektedir. Rahim içi araçlar ile gebelik ihtimali binde 5-10 arasındadır.

Spiral kimlere takılamaz?

Rahim ağzında şüpheli yarası olanlara, nede­ni belli olmayan kanamalarda, myomu olanlara, rahmi normalden çok küçük olanlara, kanama, pıhtılaşma bozukluğu olanlara, gebelik şüphesi olanlara, rahimde doğuştan şekil bozuk­luğu olanlara spiral takılmaz.

Spiral kullanımı yan etkileri

Anormal kanamalar, %2-5 oranında görülür. Genellikle adet kanamalarının süresi ve kanama miktarı ar­tar, ağrı daha çok kasıklarda duyulur, spiralin kendiliğinden dışarı atılması olduk­ça az rastlanılan bir durumdur, gebelik binde 5 oranında görülebilir,

Spiral ne zaman çıkarılmalıdır?

Spiral Çıkarılması, sürekli düzensiz vajinal kanam­alara neden olursa, genital organlarda iltihabı bir durum varsa, genital organlar­da tümör yönünden şüpheli bir durum varsa, spiralin ipi rahim içine kaçmış, muaye­ne görülüyorsa, karın alt kısmında ve kasıklarda sürekli ağrıya neden oluyorsa dokto­runuza başvurmalısınız.

- Doğum kontrol hapları (Oral Kontraseptivler)

Doğum Kontrol Hapı Ne zaman Kullanılır

Ağızdan alınan ve hormon karakterinde o­lan bu maddeler kadının yumurtlamasını engellemektedir. Doğum kontrol hapları 1996 yıllarında Porto Rico’da ilk defa kullanılmaya başla­mıştır. İlacın terkibi, östrojen ve gestagen denen iki hormonun karışımıdır. Doktorunuz gerekli muayene ve kontrolleri yaptıktan sonra size bu ilacı verebilir. Doğum kontrol tablet­leri adetin 1 ve 5. günü alınmaya başlanır ve hergün bir tane içilir. İlacı unutmadan düzenli içmek gerek­mektedir. Eğer unutulursa ertesi gün iki tablet birden içmelidir. Kutu bitin­ce ilaç içme işine o ay için son verilir. Birkaç gün sonra da adet kana­ması başlar.

Bu haplar yumurtlama işini durdurduğu gibi, aynı zamanda rahim ağzındaki ifrazatın karakteri de değişir. Spermleri rahmin içine geçirmeyecek bir şekle dönü­şür. Başka bir deyişle, doğum kontrol haplarının çift güvenlikli bir koruyucu etkisi vardır.

Doğum kontrol haplarının yararları ve zararları ve yan etkileri

Ağrılı adet gören kadın­ların tedavisinde de kullanıldığı için doğum kontrol hapı alanlarda adet ağrısız olur, kanın pıhtılaşmasını biraz arttırmaktadır, doğum kontrol hapı şeker hastalıkların­da kan şekerinin normal bir seviyede tutulması biraz zorlaşmaktadır, gebelik anlaşıl­mayıp ilaç alınmaya devam edilirse kız çocuklarında erkekleşme belirtileri görülebilir, ilaç bırakıldıktan sonra gebe kalma şansı çok artar. Bundan dolayı, bu ilaçlar aynı zamanda ço­cuğu olmayan ve çocuk isteyen kadınlarda da belirli bir süre veri­lebilir, ilaç alındığı sürece göğüslerde bazen dolgunluk olabilir, kilo artması olabilir, hafif bulan­tı olabilir, adet arasında kanama olabilir.

Doğum kontrol hapı içmeme­si gerekenler;

Karaciğer hastalığı geçirenler, damar tıkanması veya trombofilibit gibi hasta­lıkları geçirenler, büyüme çağındaki gençler, migren ve görme bozuk­luğu olanlar, meme ve rahim tümörü olanlar kesinlikle kullanmamalıdır.

- Prezervatif (Kondom) Nedir

zührevi hastalıklardan korun­mak için düşünülen bir araç, kauçuğun keşfinden sonra çok gelişmiş ve gebeliğin önlenmesinde rahatlıkla kullanı­lan bir metot halini almıştır. Bu metot, doğum kontrol tabletleri ve spiralden sonra ha­len uygulanan metotların en garantilisidir. Son yıllarda AIDS hastalığından korunmada prezervatif kullanıl­ması tavsiye edilmektedir.


Etiket Bulutu: doğum kontrol hapı doğum kontrol yöntemleri doğum kontrol hapları doğum kontrol hapı kullanımı doğum kontrol hapı nasıl kullanılır