26 Ağustos 2010 Perşembe

Çamaşırhane ve Ütühane Sorumlusu Görev ve Yetkileri

Sponsorlu Bağlantılar:


UNVANI                       : ÇAMAŞIRHANE ve ÜTÜHANE SORUMLUSU
ARANILAN NİTELİKLER : 657 SAYILI Devlet memurları kanuna göre atanmış olması.ÇAMAŞIRHANE VE ÜTÜHANE SORUMLUSUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Yataklı Tedavi Kurumu Yönetmeliği MADDE: 169’daki görevleri yerine getirmekle          yükümlüdür. Bu yükümlülükler;    
  1. Hastane müdürüne bağlı olup çamaşırhane ve ütühanenin sorumlusudur.
  2. Bu yönetmelik hükümlerine göre baştabiplik emirlerine uygun olarak buranın düzenli ve verimli bir şekilde işlemesini sağlar.
  3. Buralarda çalışanların görev taksimini yapar, çalışmalarını kontrol eder.
  4. Çamaşırhane ve ütühane ile servisler arasındaki ilişki ve alışverişi düzenler.
  5. Kalite yönetim sistemi proseslerine uygun olarak çalışmak.